Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

www.klinickalaborator.cz

 

 

Přehled vyšetření v externích laboratořích -   ENTER

                                                                     

 Smluvní laboratoře

 

 

Žádanky smluvních laboratoří

 

Citylab

KLK 02.02, Sérologie, Alergologie, TBC

OKBHI Nemocnice Na Homolce

NNH 01.2014, Antiepileptika,

Leidenská mutace, Hemochromatóza,

Farmakogenetika warfarinu

Informovaný souhlas pacienta pro genetická vyšetření

 

Topelex

TOP 01.2015, Likvor, Punktát

ÚLBLD VFN

VFN 01.2015

 

 

Další žádanky externích laboratoří

 

ZÚ Ústí n/Labem, pracoviště Praha, Dittrichova

Imunologie

ZÚ Ústí n/Labem, pracoviště Praha, Nemocnice Na Bulovce

Virologie

ZÚ Ústí n/Labem, pracoviště Praha, Sokolovská

Parazitologie, mykologie, mykobakterilogie

ÚHKT VFN Praha

Mutace JAK2

ÚHKT VFN Praha

Leukocytární, trombocytární protilátky

Centrální hematologické laboratoře – FACS ÚLDKB VFN Praha

Průtoková cytometrie

Ústav dědičných metabolických poruch VFN Praha

Biochemie metabolických poruch

 

Enzymologie,  DNA diagnostika

Endokrinologický ústav

Hormony

Toxikologický ústav VFN Praha

Toxikologie

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie FN Motol

Monitorování léků

GENNET, s. r. o.

Žádanka na genetické vyšetření

 

 

Informace: centrální příjem, tel: 312 606 246, 465