Zdroj informací

 

Topelex, s.r.o. - Laboratorní příručka

Kontakt: Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303, www.likvor.cz

 

Citylab, spol. s r. o. - Seznam vyšetření

Kontakt: Poliklinika Lípa Centrum, Seidlerova 2451, 158 00 Praha 5, Centrální příjem tel: 235 312 264

 

ÚKBLD VFN a 1. LF v Praze - Seznam vyšetření

Centrální laboratoř - U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569

 

Centrální hematologické laboratoře ÚLBLD VFN Praha - Laboratoř FACS – Seznam vyšetření

Kontakt: U Nemocnice 2, Praha 2, tel: 221 977 337

Laboratoř endokrinologie a metabolismu ÚLBLD VFN Praha a 1. LF UK – Seznam vyšetření

Kontakt: U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2, tel: 224962911, 224962912

 

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN v Praze – Metabolická příručka

Kontakt: Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, informace o výsledcích vyšetření, konzultace tel: 22496 7710

 

Ústav hematologie a krevní transfuze - Laboratoř imunohematologie – Laboratorní příručka

Kontakt: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2, , tel.: 221 977 254

 

Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch - Laboratorní příručka

Kontakt: Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN (Budova E4, 2. patro, Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2

 

Oddělení toxikologie – Laboratorní příručka

Kontakt: Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK Praha, Ke Karlovu 2, 128 02 Praha,  tel: 224 911 267

 

ZÚ Ústí nad Labem – Oddělení parazitologie mykologie a mykobakteriologie Praha - Laboratorní příručka

Kontakt: Sokolovská 60, 186 00 Praha 8, centrální příjem tel: 224 815 938

 

ZÚ Ústí nad Labem - Oddělení imunologie Praha – Laboratorní příručka

Kontakt: Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, výsledky tel: 234 118 579

 

ZÚ Ústí nad Labem - Oddělení virologie Praha – Laboratorní příručka

Kontakt: Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622

 

 

Státní zdravotní ústav - Národní referenční pracoviště

Kontakt: Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, Tel.: 26708 1111

 

OKBHI Nemocnice Na Homolce - Laboratorní příručka

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu tel: +420 257 272 424

 

 

 

Endokrinologický ústav Praha  - Laboratorní příručka

Kontakt: Národní 8, 116 94 Praha, příjem vzorků - tel: 224 905 204

 

GENNET, s.r.o. Laboratorní příručka

Kontakt: Kostelní 9/292, 17000 Praha 7, tel: vedoucí molekulárně genetické laboratoře: RNDr. Martina Putzová, Ph.D. tel.: 242456730, e-mail: martina.putzova@gennet.cz

 

Laboratoř molekulární genetiky, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK - web kliniky

Kontakt: Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK (V úvalu 84, Praha 5 – Motol),

tel. do laboratoře: 224 432 026

 

RNDr. Tamara Kořistková - Laboratorní příručka

Kontakt: RNDr. Tamara Kořistková, PO Box 20, Vránova 172, 621 00 Brno

 

Katalog FONS Příručka laboratorních vyšetření

Registr raritních vyšetření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abecední seznam (hledání CTRL_F) – žlutě podbarvený text = nově aktualizováno

 

 

Název vyšetření (synonyma)

Odběr materiálu

Pokyny k odběru

Požadavky na transport a preanalytiku

Vyšetření zajišuje

 

Zdroj/ vlastní žádanka

AAI protilátky proti inzulinu (volné)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Příprava pacienta: Odběr nalačno a před event. aplikací insulinu

 

Stabilita při 4-8° C – 24 hodin

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

 

Adrenokortikotropní hormon (ACTH)

 

 

Odběr materiálu: K3EDTA plazma (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Speciální odběr - odebraný materiál obložit ledovou třístí a ihned dodat do laboratoře nebo do 15 min centrifugovat v chalazené centrifuze a plazmu uložit do -20°C. Nikdy nepoužívat sklo.

Transportovat zmražené!

Stabilita při 20°C nestabilní

Stabilita při 4-8°C nestabilní

Stabilita při -20°C 3 měsíce

 

Laboratoř endokrinologie a metabolismu ÚLBLD VFN Praha a 1. LF UK (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, tel: 224962911, 224962912)

 

Seznam vyšetření

 

 

 VFN 01.2015

 

ACE (enzym konvertující angiotensin, SACE)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

Zabránit hemolýze, sérum nesmí být chylozní ani ikterické!

Před vyšetřením je vhodné vysadit steroidy (snížují ACE), kortikoidy a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory, captopril, enalapril, lisinopryl, apod.

Krev do 2 hod po odběru stočit a sérum zamrazit při -20°C, uchovávat a dodat ve zmraženém stavu.

Vyšetření zajišuje: OKBHI Nemocnice na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 888, 000)

Laboratorní příručka

 

 

ACHR (autoprotilátky proti acetylcholinovým receptorům)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita: transport krve s delší časovou prodlevou - separované sérum od krevních elementů skladujte při -20°C. Zmražený materiál do laboratoře transportujte na ledu nebo s chladícím gelem (vložkou).

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

ALCA, ACCA

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření zajišuje: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264) Seznam vyšetření

 

 

 KLK 02.02

 

 

Aldosteron

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr), sbíraná moč za 24 hodin, uchovávaná při 4-8°C (do laboratoře dodat cca 10 ml moče s uvedením celkového objemu moče)

 

Dieta: 2-4 týdny s příjmem sodíku (130 mmol/l tj. cca 3g/den) a dostatečným příjmem draslíku.
Odběr krve za dvě hodiny po probuzení. Před odběrem vleže je nutno v této poloze setrvat 2 hodiny, při odběru ve stoje je nutno setrvat v poloze v sedě
nejméně 2 hodiny. V případě ambulantního odběru, odběr vsedě po 30 min. klidu.)

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

 

 

alfa-1 antitrypsin

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

 

Stabilita v séru při 20 – 25 °C 1 den,

Stabilita v séru při 4 – 8 °C 1 týden

Stabilita při -20 °C 3 měsíce

Pro dlouhodobé skladování je doporučována teplota -70 °C.
Zdroj: FONS Příručka laboratorních vyšetření

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

 

alfa-1 kyselý glykoprotein (orosomukoid)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

 

Stabilita v séru při 20 - 25°C: 1 den

Stabilita v séru při 4 -8°C 3:  7 dnů

Zdroj: FONS Příručka laboratorních vyšetření

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

alfa-2 makroglobulin

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru při 20 - 25°C - 1 den

Stabilita v séru při 4 -8°C - 3 dny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

TOP 01.2015

AMA - Protilátky proti mitochondriím AMA (anti-mitochondrial antibodies)

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Amiodaron

 

Odběr materiálu: K3EDTA plazma (Sarstedt, červený uzávěr)

 

 

Ihned separovat plazmu! Transportovat zmražené!

Stabilita v plazmě při 20 - 25°C - 4 hodiny

Stabilita v plazmě při 4 -8°C - 3 dny

Stabilita v plazmě při -20°C - 2 týdny

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

Laboratorní příručka

 

NNH 01.2014

 

 

Amikacin

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Separace séra 1 h od odběru!

Stabilita v séru při 20 °C – 4 hodiny

Stabilita v séru při 4 -8°C - 2 dny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

ANA / ENA blot (15 Ag)

ANA blot zahrnuje vyšetření protilátek proti nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-A Ro52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromera (Cenp-B), PCNA, dsDNA, nuleosomům, histonům, ribosom. P-prot., AMA M2.

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

ANA titrace – IgG (IF)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

ANA titrace – IgA, M (IF)

Udává se titr a typ fluorescence.

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

ANA screen s typizací

Antinukleární protilátky

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

ANA screen bez typizace

Screeningový test

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

ANCA IF

ANCA autoprotilátky Při pozitivitě se automaticky provádí typizace MPO a PR3.

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

ANCA profil

zahrnuje stanovení protilátek proti MPO, PR3, laktoferinu, elastáze, katepsinu G a BPI.

 

 

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anaplasma phagocytophila (Ehrlichioza) - průkaz PCR

 

Odběr materiálu: K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303

 

TOP 01.2015

Anaplasma phagocytophila (dovyšetření k Borrelia WB)

Sérum zamrazeno v laboratoři z vyšetření Borrelia Western Blot

 

 

SZÚ NRL pro lymeskou borreliózu

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10,

(RNDr. Petr Kodym, CSc.
SZÚ-CEM, budova č. 2, přízemí
tel.:267082105
e-mail:
petr.kodym@szu.cz)

 

∆4-Androstendion

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 4-8°C 1 den

Stabilita při -20°C 18 měsíců

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

VFN 01.2015

Anti BM epidermis

Protilátky proti bazální membráně epidermis

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264) Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Anti centroméra

Autoprotilátky proti centroméram

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti citrulin (CCP)

Protilátky proti citrulinu

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti desmosomy

Protilátky proti desmosomům

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti ds DNA

Autoprotilátky proti dsDNA (dvojšroubovici DNA)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti GAD (Autoprotilátky proti dekarboxylase kyseliny glutamové)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru při teplotě 4 až 8°C - 48 hodin

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Anti IA2

(Autoprotilátky proti tyrosinfosfatase)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru při teplotě 4 až 8°C - 48 hodin

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

VFN 01.2015

Antigen squamosních buněk SCCA

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Pozor na kontaminaci slinami nebo potem!

 

Stabilita při 20°C 8 hodin

Stabilita při 4-8°C 24 hodin

Stabilita při -20°C 1 rok¨¨

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Anti frakce mléka

Stanovují se protilátky ve třídách IgA a IgG proti kaseinu, alfa-laktoalbuminu a beta-laktoglobulinu.

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti filagrin

Anti keratinové protilátky (AKA)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti kravské mléko

Stanovují se protilátky ve třídách IgG a IgA. Je možné vyžádat si vyšetření protilátek proti jednotlivým frakcím kravského mléka: kaseinu, alfa-laktoalbuminu a beta-laktoglobulinu ve třídách IgG a IgA - viz seznam vyšetření "frakce mléka".

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti LC1

LC1 (liver cytosol-1)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti LKM1 (mikrosomy)

LKM protilátky proti mikrozomům jater a ledvin.

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti-Müllerian hormon

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišovnou. Cena se pohybuje okolo 600 Kč.

Stabilita při 20°C 1 den

Stabilita při 4-8°C 14 dní

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - Klinická imunologie a alergologie (laboratoř) – FP VFN, Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2 (Telefon: 22496 6278) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Anti nukleosomy

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti SLA /LP (solubilní jaterní antigen)

Protilátky proti SLA (Soluble Liver Antigen) a proti LP (Liver Pankreas Protein)

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti vnitřní faktor (Intrinsic factor)

Vnitřní faktor

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Anti vývody pankreatu

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

Apolipoprotein A1

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru při 20 - 25°C -  1 den

Stabilita v séru při 4 -8°C - 3 dny

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

TOP 01.2015

Apolipoprotein B

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru při 20 - 25°C -  1 den

Stabilita v séru při 4 -8°C - 3 dny

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

TOP 01.2015

ASCA

protilátky proti Saccharomyces cerevisiae ve třídě IgA a IgG

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

KLK 02.02

ASMA (hladký sval)

Protilátky proti hladkému svalu (ASMA anti-smooth muscle antibodies)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

ASTAL

(anti-staphylolysin-alfa-hemolysin)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

Aspergillus sp. (průkaz PCR)

 

Odběr materiálu: K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

Laboratorní příručka

 

 ZU virologie

Aspergillus sp. (stanovení antigenu - galactomannan)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr), BAL, likvor

 

 

Stabilita při 4-8°C - 5 dní v neotevřené odběrové soupravě, 2 dny po otevření

 

Vyšetření zajišuje:

ZÚ Ústí n/Labem – Oddělení parazitologie mykologie a mykobakteriologie Praha - Laboratorní příručka

Kontakt: Sokolovská 60, 186 00 Praha 8, centrální příjem tel: 224 815 938

 

ZU parazitologie

Aspergillus sp. - stanovení protilátek IgG, IgM, IgA

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 4-8°C 7 dní

 

Vyšetření zajišuje:

ZÚ Ústí n/Labem – Oddělení parazitologie mykologie a mykobakteriologie Praha - Laboratorní příručka

Kontakt: Sokolovská 60, 186 00 Praha 8, centrální příjem tel: 224 815 938

 

 

 

 ZU parazitologie

Autoimunitní hepatopatie – Jaterní blot (4 antigeny)

Jaterní blot zahrnuje vyšetření protilátek proti AMA M2, LKM-1, SLA/LP, LC-1

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

 KLK 02.02

Autoprotilátky proti svalové thyrosinkinase (Anti Musk)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 4-8°C – 2 dny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

Bartonella henselae (nemoc kočičího škrábnutí) - protilátky IgM, IgG (EIA)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

Laboratorní příručka

 

 ZU virologie

Bordetella pertussis (černý kašel) - protilátky, IgG, IgA (Elisa)

Bordetella parapertussis - protilátky (aglutinace)

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

 

 

Od 15.12.2014 provádí Klinická laboratoř ON Kladno – viz  informace

 

KLK 02.02

Borrelia burdgorferi s. I. (průkaz PCR)

 

Odběr materiálu: K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Borrelia burdgorferi s. I. – PUNKTÁT (protilátky IgM, IgG)

 

Odběr materiálu: punktát

(zkumavka na moč, sterilní, šroubovací uzávěr)

 

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C,

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

 TOP_EVT

Brucella abortus - protilátky IgM, IgG

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

 ZU virologie

Buněčná imunita (FACS)

CD3,4,8,19, 56 + 16 NK,

Stanovení T,B a NK buněčné populace, včetně základních subpopulací (cytotoxické a pomahačské T lymfocyty), pro stanovení absolutního počtu je nutno zadat i požadavek na KO+5populační dif.

CD3/HLA DR+

Průkaz aktivovaných T lymfocytů pomocí aktivačních znaků CD3/HLA-DR. Výsledek je udáván v relativních počtech, pro absolutní počty je nutno zaškrtnout vyšetření KO.

Odběr materiálu: K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Fagocytární aktivita – odběr do zkumavek s heparinem sodným

(Sarstedt, zelený uzávěr (heparin sodný)

 – POZOR!!! Nejedná se o zkumavku na vyšetření koagulací s citrátem sodným)

 

Před transportem do laboratoře i po dobu transportu uchovávat při pokojové teplotě; stabilita vzorku plné krve 24 hod při 18-25°C

 

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

C-terminální telopeptid kolagenu typu I (ICTP)

Odběr materiálu: pouze sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita v séru: 5 dnů  při 2-8°C,

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

N-terminální telopeptid kolagenu typu I (P1NP)

Odběr materiálu:

Sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

Plazma (Sarstedt, oranžový uzávěr, hep. Litný)

Plazma EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: 24 hodin při 20°C, 5 dnů  při 2-8°C,

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

Calprotektin ve stolici

 

Odběr materiálu: stolice (pouze plastový kontejner)

 

 

Skladovat v chladu v lednici. Vzorek je třeba dopravit do laboratoře do 24 hodin od odběru.

 

Vyšetření provádí: ZÚ Ústí nad Labem – Oddělení parazitologie mykologie a mykobakteriologie Praha

Kontakt: Sokolovská 60, 186 00 Praha 8, centrální příjem tel: 224 815 938

Laboratorní příručka

 

 

 ZU parazitologie

 

Campylobacter jejuni

IgG a IgA protilátky

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Candida spp. - stanovení antigenu (mannan)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita séra při teplotě 4 až 8 °C  - 5 dní

 

Vyšetření zajišuje:

ZÚ Ústí n/Labem – Oddělení parazitologie mykologie a mykobakteriologie Praha - Laboratorní příručka

Kontakt: Sokolovská 60, 186 00 Praha 8, centrální příjem tel: 224 815 938

 

 

 ZU parazitologie

 

Candida spp. - stanovení protilátek

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita séra při teplotě 4 až 8 °C  - 5 dní

 

Vyšetření zajišuje:

ZÚ Ústí n/Labem – Oddělení parazitologie mykologie a mykobakteriologie Praha - Laboratorní příručka

Kontakt: Sokolovská 60, 186 00 Praha 8, centrální příjem tel: 224 815 938

 

 

 ZU parazitologie

 

Candida sp. (C. albicans, C. glabrata, C. krusei) – průkaz PCR

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

CA 72-4

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita séra při 2-8°C  - 30 dní

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

CDG syndromy (poruchy glykosylace)

 

Odběr materiálu: K3EDTA plazma (Sarstedt, červený uzávěr) - 7 ml

 

 

Stabilita: transport při pokojové teplotě v den odběru!

 

Vyšetření provádí: Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN (Budova E4, 2. patro, Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, centrální příjem tel: +420 22496 7199

Laboratorní příručka

 

CIK – PEG

 

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

stabilita v séru: 7 dní při 2-8°C, déle při -20°C

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Citráty – odpad v moči

 

Odběr materiálu: sbíraná moč za 24 hodin (do sběrné nádoby a uchovávat v lednici). Do laboratoře vzorek cca 20 ml a přesný objem moče za 24 hodin. Dodat co nejdříve do laboratoře. Nutno uvést výšku a váhu pacienta.

 

 

 

 

Stabilita v moči při 20 °C – 8 hodin, při teplotě 4 až 8 °C – 1 týden

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

CK MB-mass

(Kreatinkináza MB mass)

Odběr materiálu:  sérum   (Sarstedt, hnědý uzávěr)

plazma (Sarstedt, oranžový uzávěr, hep. Litný)

 

 

Stabilita při teplotě 20°C – 8 hodin, při teplotě 4-8°C – 48 hodin,  při teplotě -20°C maxim. 4 týdny

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

 

 ÚLBLD VFN Praha

 

Coxsackie A, B - celkové Ig – KFR, protilátky IgM – nepřímou imunofluorescencí

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

Laboratorní příručka

 

 ZU virologie

C. tetani – toxoid (Protilátky proti tetanu) Stanovení protilátek proti toxoidu Clostridium tetani slouží ke kontrole hladiny protilátek proti vakcinačnímu antigenu.

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: 7 dní při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Cryptococcus neoformans – průkaz PCR

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Cyfra 21-1 (Cytokeratinový fragment 21-1)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 4-8°C – 4 týdny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Cytomegalovirus (CMV) – průkaz PCR

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

1,25 dihydroxyvitamin D3 (Kalcitriol)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

Při již dříve naměřené hladině <10 pg/ml 1,25(OH)2 D3, další opakované stanovení tohoto vitaminu se neprovádí.

Stabilita při teplotě  4-8°C po dobu 12 hodin. Chránit před světlem!

Transport krve do laboratoře z externích lokalit: odběr a transport v jednom dni - plnou krev zabalenou do alobalu, transportovat ve speciálních boxes do 20°C.
Transport krve s delší časovou prodlevou - separované sérum nebo plazmu od krevních elementů skladujte při -20°C. Zmražený materiál do laboratoře transportujte zabalený do alobalu na ledu nebo chladícím gelu.

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569)

Seznam vyšetření

Více informací na tel. 224962898 (2885).

 

 

VFN 01.2015

D-dimery (ELISA)

Odběr materiálu - Citrátová plazma (Sarstedt, zelený uzávěr)

 

 

Oddělená bez-destičková plazma (stočená 20-30 minut při 2000 – 3000 g) musí být do laboratoře ÚHKT dodána nejpozději do 4 hodin od odběru!!! Zmražená plazma na teplotu alespoň -70 °C. Plasma musí být doručena v nerozmraženém stavu. Zmražená plasma musí být bezdestičková (!!!).

Vyšetření provádí pouze po domluvě Laboratoř pro poruchy hemostázy ÚHKT (U Nemocnice 2094/1, Praha 2, tel.: 221 977 251)

 

DHEA-S

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

stabilita séra 24 hod při 20-25°C,14 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

ECP (Eosinofilní kationický protein)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Odběr je třeba provádět zvláště opatrně (hemolýza znehodnocuje výsledek)

 

Krev nechat srazit po dobu 60 minut při laboratorní teplotě (18 – 25°C). Centrifuguje se 10 minut při cca 3200 otáček (1000 – 1300 g) při laboratorní teplotě, sérum oddělte od krvinek do nové zkumavky.

Stabilita vzorku séra: 7 dní při 2 - 8°C, 3 měsíce při -20°C.

Test je validní pouze v případě, že je sérum od krvinek odděleno maximálně do 2 hodin od odběru.

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

ECHOviry (celkové Ig – KFR, protilátky IgM – nepřímou imunofluorescencí)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

 ZU virologie

Elastáza pankreatická ve stolici

 

 

Odběr materiálu: plastový kontejner na stolici

Příprava pacienta – není vyžadována

 

Stabilita při teplotě 2-8 °C – 1 den; při teplotě -20 °C – měsíce

 

Vyšetření provádí: ÚLBLD VFN Praha - Laboratoř imunochemie a molekulární diagnostiky (Na Bojišti 3, 128 08 Praha 2, tel: 224 964 221)

Seznam vyšetření

 

EMA IgA

 

Protilátky proti endomysiu (EMA)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

EMA IgG

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Enteroviry (Coxsackievirus A/B, Echovirus, Enterovirus, Poliovirus 1 a 3, Rhinovirus) - průkaz PCR

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Enteroviry - protilátky IgM, IgA, IgG - enzymovou imunoanalýzou

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

ZU virologie

Erytropoetin (EPO)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita při 20°C 8 hodin

Stabilita při 4-8°C 7 dnů

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Etanol v krvi (toxikologické vyšetření – otrava)

 

 

Odběr materiálu: krev srážlivá (Sarstedt, Neutral – bílý uzávěr)

 

Uchovat v chladu při teplotě 4-8 °C

 

Vyšetření provádí: Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK Praha, Oddělení toxikologie, Ke Karlovu 2, 128 02 Praha,  tel: 224 911 267

 Laboratorní příručka

 

 

 Toxikologie VFN

 

EVT (extravaskulární tekutiny – punkát, výpotek, acites, bronchoalveolární laváž, peritoneální  dialyzát)

Odběr materiálu na biochemické zpracování:  LP Sarstedt, oranžový uzávěr, heparin litný

Odběr na mikroskopické vyšetření: plastová zkumavka, modrý uzávěr, sterilní

 

 

 

Biochemické vyšetření provádí KL ON Kladno, a.s.

Mikroskopické vyšetření provádí Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP_EVT

Faktor V

 

Odběr materiálu - Citrátová plazma (Sarstedt, zelený uzávěr)

 

 

Stabilita v plazmě při 15 - 25°C - 4 hodiny

Stabilita v plazmě při -20°C - 4 týdny

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

NNH 01.2015

Famakogenetika dabigatranu

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita nesrážlivé krve EDTA 4 - 8 °C - 5 dní

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

 NNH - žádanka farmakogenetika warfarinu

Farmakogenetika thiopurinových léčiv (TPMT)

Thiopurin S-methyltransferáza (TPMT)

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr))

 

 

Stabilita nesrážlivé krve EDTA 4 - 8 °C - 5 dní

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

NNH - žádanka

 

 

 

Farmakogenetika warfarinu (polymorfismus genů CYP 2C9, VKORC1)

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita nesrážlivé krve EDTA 4 - 8 °C 5 dní

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

 NNH - žádanka

 

Fenobarbital

(Phenobarbital)

Odběr materiálu - K3EDTA plazma (Sarstedt, červený uzávěr)

 

 

Stabilita v plazmě při teplotě 20 – 25 °C po dobu 1 týden

Stabilita v plazmě při teplotě 4 - 8 °C po dobu 4 dny

Stabilita v plazmě při teplotě -20 °C po dobu 2 roky

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

Žádanka na stanovení antiepileptika

 

 

Fenytoin

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

Odběr žilní krve provádět před aplikací následující dávky

stabilita séra 24 hod při 2-8°C, 12 týdnů při -20°C.

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

Žádanka na stanovení antiepileptika

 

Gastrin

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Vzorek je potřeba zpracovat do 4 hodin, jinak zamrazit při -20°C.

Po 48 hodinách při 4-8°C pokles koncentrace o 50%

Stabilita při 4-8°C 4 hodiny

Stabilita při -20°C 30 dní

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Gastroblot (5 antigenů)

zahrnuje stanovení IgA a IgG protilátek proti vnitřnímu faktoru, gastroparietálním buňkám, tkáňové transglutamináze, ASCA a gliadinu.

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

 KLK 02.02

GBM (protilátky proti bazální membráně glomerulů GBM - Glomerular basement membrane)

 

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Genetické vyšetření – Gennet Praha

Molekulárně genetická vyšetření (např. vyšetření karyotypu, vyšetření mutací), cytogenetická vyšetření

 

Odběr materiálu na na chromozomální vyšetření: plazma (Sarstedt, oranžový uzávěr, hep. litný)

 

Odběr materiálu na molekulárně – genetické vyšetření: K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

 

Nestáčet! Odebraná krev se uchovává v lednici při teplotě 4 – 8 ºC. Je nutné zabránit zmrznutí nebo přehřátí krve, aby se zachovaly živé buňky.

Při transportu je vhodné užívat transportní nádobu – „termostatická taška“ nebo „termoska“. Transport do laboratoře Gennetu nutno zajistit nejpozději do 48 hodin. Zdroj: GENNET, s.r.o. Laboratorní příručka

 

 

Vyšetření provádí: GENNET, s.r.o., Kostelní 9/292, 17000 Praha 7, tel: vedoucí molekulárně genetické laboratoře: RNDr. Martina Putzová, Ph.D., tel.: 242456730, e-mail: martina.putzova@gennet.cz

 

Laboratorní příručka

 

 Gennet - žádanka

 

Genotypizace inhibitoru aktivátoru plazminogenu PAI-1 – 4G/5G

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita nesrážlivé krve EDTA 4 - 8 °C 5 dní

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

NNH - žádanka - genetika

Gilbertův syndrom (mutace UTG 1A128)

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr))

 

 

Stabilita nesrážlivé krve EDTA  4 - 8 °C - 5 dní

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

NNH - žádanka - genetika

Haptoglobin

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru při 18 - 26°C 1-4 dny

Stabilita v séru při 4 -8°C – 3-7 dní

Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 den při doporučené teplotě 4°C.
Stanovení ruší lipémie (> 6 g/l) a hemolýza.

Zdroj: FONS Příručka laboratorních vyšetření

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Hemochromatóza (HFE Cys282Tyr, His63Asp)

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita nesrážlivé krve EDTA  4 - 8 °C - 5 dní

 

Laboratoř molekulární diagnostiky; OKBHI; Nemocnice Na Homolce; (Roentgenova 2,

Praha 5, 15030), tel.: 257273141 ; 257273137

 

Žádanka LMD

 

Herpes simplex virus (HSV1/2) – průkaz PCR

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Herpes simplex virus (HSV1/2) – IgG/IgM Elisa + WB

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303

 

TOP 01.2015

HE4  (Human Epididymal Protein-4)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 20°C 1 den

Stabilita při 4-8°C týden

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

VFN 01.2015

Herpes hominis virus (HHV6-šestá dětská nemoc) – PCR diagnostika

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

HLA-B27

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Před transportem do laboratoře i po dobu transportu uchovávat při pokojové teplotě; stabilita vzorku plné krve 24 hod při 18-25°C

Odběr pondělí až čtvrtek, v pátek nejpozději do 9:00 hodin!

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

HLA genotypizace celiakie – HLA DQ2, DQ8

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr), citrátová plazma (Sarstedt, zelený uzávěr)

 

NELZE POUŽÍT ZKUMAVKU S

LI-HEPARINEM! 

 

 

Stabilita při 20°C 1 den 

Stabilita při 4-8°C 7 dní 

Stabilita při -20°C 6 měsíců 

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

Human papillomavirus (HPV – High Risk) - průkaz PCR

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr), výtěr

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

HVA (homovanilová kyselina) odpad močí

 

Materiál: Sbíraná moč za 24 hodin

Odběr: Sběr 24 hodin do plastové nebo skleněné nádoby (konzervace

30 ml 50% kyseliny octové), v laboratoři odevzdat celé množství moče za 24 hodin!

 

(viz Pokyny pro pacienty: sběr na vyš. kyseliny vanilmandlové)

 

 

Viz Pokyny pro oddělení: sběr moče na vyšetření kys. vanilmandlové

Stabilita v moči: 18-25°C: 2 dny, 2-8°C: 4 dny, <-18°C: 1 měsíc

 

Vyšetření provádí: OKB - Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha, příjem vzorků - tel: 224 905 204

Laboratorní příručka

 

 

 

 ENDO biochemie

 

Chlamydia pneumoniae (průkaz PCR)

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Chlamydia trachomatis - průkaz protilátek IgG/IgA

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 - 8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Chlamydia psittaci - průkaz protilátek IgG/IgM/IgA

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 - 8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303

 

TOP 01.2015

Cholinesteráza

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

stabilita séra: 8 hodin při 20-25°C, 7 dní při 2-8°C, 1 rok při -20°C.

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Chromogranin A

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita při 4-8°C 1 den

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

Influenzavirus A/B – průkaz PCR

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

 ZU virologie

Influenzavirus A/B (průkaz protilátek IgG/M/A)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 - 8°C

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

 ZU virologie

IgD

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stanovení se provádí v séru nebo plazmě (antikoagulant EDTA, heparinát lithný), výjimečně v likvoru. Vzorky lze zamrazit, pokud je to nevyhnutelné, pouze jednou. Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 den při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita při 18 – 26 °C 1 den, stabilita při 2 – 8 °C 7 dní,

Stabilita při -20° C 10 – 20 let. Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza. Zdroj: FONS Příručka laboratorních vyšetření

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

 

Interleukin 1

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 2-8°C 2 dny

Stabilita při -20°C měsíc

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Interleukin 6 (IL-6)

 

IL-6 (Plasmocytoma growth factor (PCT-GF)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita při 2-8°C 2 dny

Stabilita při -20°C měsíc

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Interleukin 8 (IL-8)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 2-8°C 2 dny

Stabilita při -20°C měsíc

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Interleukin 10 (IL-10)

 

IL-10 Cytokine synthesis inhibitory factor (CSIF)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 2-8°C 6 hodin

Stabilita při -20°C měsíc

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Inzulin

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Krev po vyšetření co nejdříve stočit, sérum odlít a transportovat zmražené!

Stabilita při 4-8°C 24 hodin

Stabilita při -20°C 6 měsíců (pouze jedno rozmrazení)

Interferuje hemolýza.

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Insulin-like growth factor binding protein-3 (IGFBP-3, vazebný protein 3 růstového faktoru podobnému inzulinu)

 

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Krev po vyšetření co nejdříve stočit, sérum odlít a transportovat zmražené!

Stabilita při 4-8°C 48 hodin

Stabilita při -20°C 8 týdnů

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Insulinu podobný růstový faktor - I (Somatomedin C, IGF-1)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 4-8°C 1 den

Krev po vyšetření co nejdříve stočit, sérum odlít a transportovat zmražené!

Stabilita při -20°C 18 měsíců

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

 

JAK2 (detekce mutace V617F) a CALR u myeloproliferativních onemocnění  

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

 

Stabilita:

5 dní při při 2- 8 °C

 

Vyšetření provádí: ÚHKT - Laboratoř PCR dg. leukémií (U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2, tel: 221 977 278)

 

ÚHKT vyšetření přítomnosti mutací genů JAK2

 

Jo-1

Autoprotilátky proti Jo-1

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Kadmium

 

Odběr materiálu: plná krev  speciální zkumavky (metal free plastic – Sarstedt, oranžový uzávěr)

 

 

Stabilita při 20°C 3 hodiny

Stabilita při 4-8°C 2 dny

Stabilita při -20°C roky

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Kalcitonin

 

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Krev po vyšetření co nejdříve stočit, sérum odlít a transportovat zmražené!

Stabilita při 4-8°C 4 hodiny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Kalcitriol (1,25 dihydroxyvitamin D3)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při teplotě  4-8°C po dobu 12 hodin. Chránit před světlem!

Transport krve do laboratoře z externích lokalit: odběr a transport v jednom dni - plnou krev zabalenou do alobalu, transportovat ve speciálních boxes do 20°C.
Transport krve s delší časovou prodlevou - separované sérum nebo plazmu od krevních elementů skladujte při -20°C. Zmražený materiál do laboratoře transportujte zabalený do alobalu na ledu nebo chladícím gelu.
Při již dříve naměřené hladině <10 pg/ml 1,25(OH)2 D3, další opakované stanovení tohoto vitaminu se neprovádí. Více informací na tel. 224962898 (2885).

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Karbamazepin

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Odběr žilní krve provádět pře aplikací následující dávky

stabilita séra 2 dny při 20-25°C, 1 týden při 2-8°C, 4 týdny při -20°C.

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

Žádanka na stanovení antiepileptik

Karbohydrát deficitní transferin CDT

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 20°C 1 den

Stabilita při 4-8°C 7 dní

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Katecholaminy metabolity – Metanefrin, Normetanefrin v plazmě

 

Odběr materiálu:  heparinová plazma plazma (Sarstedt, oranžový uzávěr)

nebo EDTA plazma

Sarstedt, červený uzávěr (K3 EDTA)

 

Příprava pacienta - dieta:
2 dny před odběrem krve pacient vynechá kávu a silný čaj, cocacolové a povzbuzující nápoje, ráno před odběrem vynechá i kávu bez kofeinu. Odběr krve ráno nalačno.
Způsob odběru:
Odběr krve ráno nalačno. 15 min před odběrem se ležícímu pacientovi zavede kanyla. Je důležité dodržet časový interval, aby se pacientovi nezvyšovaly hodnoty analytů stresem. Po 15i minutách  se kanyla propláchne heparinem nebo fyziologickým roztokem, poté se krev kanylou odebere do odpadní zkumavky (odstranění heparinu nebo fyziologického roztoku). Vlastní odběr se provede do dvou 5 ml zkumavek obsahujících heparin (zkumavka Sarstedt – oranžový uzávěr). Nejlépe zkumavky před odběrem předchladit.
Zkumavky je nutné obložit ledem (důkladně) a do dvou hodin od sběru dopravit do laboratoře III. interní kliniky.  

Pro vzdálená pracoviště:
Zkumavky je nutné po odběru obložit ledem a do dvou hodin od odběru dopravit do nejbližší laboratoře.
V laboratoři je nutné zkumavky zcentrifugovat při 4°C, odebrat plazmu do dvou plastových zkumavek (ependorfek) a okamžitě zmrazit obložením suchým ledem. Každá zkumavka (ependorfka) by měla obsahovat alespoň 2 ml plazmy. Zmrazené vzorky v suchém ledu dopravte do laboratoře III. interní kliniky.  

Zdroj: ÚKBLD 1. LF a VFN v Praze - Seznam vyšetření

 

Stabilita při teplotě 20°C – nestabilní!

Stabilita při 4-8°C 2 hodiny

Stabilita při -20°C 1 týden

 

Vyšetření provádí: Laboratoř endokrinologie a metabolismu ÚLBLD VFN a 1. LF UK (III. Interní klinika, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2), tel: 224962911, 224962912,

 

VFN 01.2015

Katecholaminy metabolity – Metanefrin, Normetanefrin v moči

 

Odběr materiálu: sbíraná moč za 24 hod.

Typ zkumavky např. plastová nádoba s 10 ml 12,5% HCl

Sběr moče za 24h, popř. při záchvatu. Uchovávat při 15-20°C. Do laboratoře dodat celý sběr moče nebo 30 ml moče s uvedením celkové diurézy, u sběru během záchvatu uvést i dobu sběru.

Dieta před vyšetřením – viz výše odběr krve

Stabilita při 20°C 2 dny

Stabilita při 4-8°C 4 dny

 

Vyšetření provádí: Laboratoř endokrinologie a metabolismu ÚLBLD VFN a 1. LF UK (III. Interní klinika, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2), tel: 224962911, 224962912,

 

VFN 01.2015

Katecholaminy volné - Adrenalin, noradrenalin v moči

 

Odběr materiálu: plastová nádoba s 10 ml 12,5% HCl

Sběr moče za 24h, popř. při záchvatu. Uchovávat při 15-20°C. Do laboratoře dodat celý sběr moče nebo 30 ml moče s uvedením celkové diurézy, u sběru během záchvatu uvést i dobu sběru.

Dieta před vyšetřením – viz výše odběr krve

Stabilita při 20°C 2 dny

Stabilita při 4-8°C 4 dny

 

Vyšetření provádí: Laboratoř endokrinologie a metabolismu ÚLBLD VFN a 1. LF UK (III. Interní klinika, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2), tel: 224962911, 224962912,

Zdroj: ÚKBLD 1. LF a VFN v Praze - Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Kl횝ová meningoencefalitida TBEV (IgG/IgM Elisa) - MEK

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru 2 -8°C 7 dní

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Koagulační faktory II., V. , VII., X.

 

Odběr materiálu - Citrátová plazma (Sarstedt, zelený uzávěr)

 

 

Vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru!

Stabilita při 20°C 6 hodin

Stabilita při -20°C 1 měsíc

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - koagulační laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Kyselina 5-hydroxyindoloctová (HIAA) – odpad

 

Odběr materiálu: Sběr moče za 24 hodin (plastová lahev s přídavkem 10 ml 12,5% HCl)
Do laboratoře dodat celý sběr moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy. U sběru kratšího než 24 h uvést i přesnou dobu sběru.

 

Viz Pokyny: sběr na vyš. kyseliny hydroxyindoloctové

 

 

Viz Pokyny pro sběr moče na vyšetření kyseliny hydroxyindoloctové

Stabilita při teplotě 20°C 2 dny, při teplotě 4-8°C 4 dny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

 

Kyselina vanilmandlová (VMA) - odpad močí

 

 

 

 

Materiál: Sbíraná moč za 24 hodin

Odběr: Sběr 24 hodin do plastové nebo skleněné nádoby (konzervace

30 ml 50% kyseliny octové), v laboratoři odevzdat celé množství moče za 24 hodin!

 

(viz  Pokyny pro pacienty: sběr na vyš. kyseliny vanilmandlové)

 

 

 

Viz Pokyny pro oddělení: sběr moče na vyšetření kys. vanilmandlové

 

Stabilita:          <-18°C: 1 měsíc, 2-8°C: 4 dny, 18-25°C: 2 dny

 

 

Vyšetření provádí: Laboratorní komplement - Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha, příjem vzorků - tel: 224 905 204

Laboratorní příručka

 

 ENDO biochemie

 

Kyselina valproová (valproát)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Odběr žilní krve provádět před aplikací následující dávky

stabilita séra 2 dny při 20-25°C, 1 týden při 2-8°C, 12 týdnů při -20°C.

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

NNH - žádanka na stanovení antiepileptika

Lamotrigin

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Urychleně centrifugovat a separovat!

Stabilita v plazmě 2 hod při 20-25°C, 4 dny při 4-8°C, 4 týdny při -20°C.

 

Vyšetření provádí: OKBHI - Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, příjem materiálu – tel: 257 272 424

- Laboratorní příručka

 

NNH - žádanka na stanovení antiepileptika

 

Legionella pneumophila (sg.1,2,3,4,5,6,8) -  stanovení celkových protilátek

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita 5 dní při teplotě 2 – 8 °C

Vyšetření provádí:  ÚKBLD VFN a 1. LF UK – Sérologická laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 963 386, 224 963 380) Seznam vyšetření

 

Leptospira interrogans - průkaz PCR

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje:  Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Levetiracetam

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, bílý uzávěr)

Použít zkumavku s akcelerátorem srážení bez gelu!

Do laboratoře musí být vzorek transportován ihned po odběru

Stabilita při 4-8°C 7dnů, sérum oddělte od krvinek do nové zkumavky.

 

Vyšetření provádí: ÚLCHKB

2. LF UK a FN Motol

V úvalu 84, Praha 5

Telefon 224 435 313

ÚLCHKB_žádanka TDM

 

Lipáza

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita při 20°C 7dnů

Stabilita při 4-8°C 7dnů

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Likvor (vyšetření v Topelexu)

 

 

Odběr materiálu: požadované množství 3 ml likvoru

 

Stabilita vzorku: pro cytologické vyšetření nutno dodat na centrální příjem Klinické laboratoře do 1 hod po odběru, transport do Topelexu do 3 hodin od odběru; pro biochemické parametry 24 hodin při pokojové teplotě (do 25 st. Celsia); 4 dny při teplotě 2 - 8 °C; minimálně 6 měsíců při -20 °C

Proteinogram (zánětlivé markery, strukturální proteiny CNS)

- požadované množství: 4 ml likvoru + 4ml séra

- stabilita vzorku: 24 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C) - 4 dny při teplotě 2 - 8 °C, min. 6 měsíců při -20 °C

Specifické protilátky, včetně autoprotilátek

- požadované množství:dle počtu požadovaných vyšetření 2-5 ml likvoru + 2-5 ml séra

- stabilita vzorku 24 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C),  min. týden při teplotě +2 až +8 °C,

min. 6 měsíců při -20 °C

PCR

- požadované množství: á 0,5 ml likvoru na každé agens – nativní likvor

- stabilita vzorku: 24 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C), 72 hodin při teplotě +2 až +8 °C. - min. 6 měsíců při -20°C

K odesílanému materiálu je potřeba vyplnit žádanku, včetně epikrízy pacienta a klinické otázky

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (tel: +420 266 006 118, Mobil: +420 724 978 303, www.likvor.cz)

 

Zdroj: Topelex, s.r.o. - Laboratorní příručka

 

Indikace vyšetření

 

 TOP_likvor

 

Listeria monocytogenes - průkaz PCR

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Lithium

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Separace séra do 1 hodiny od náběru.

Stabilita při 20°C 1 den

Stabilita při 4-8°C 7 dnů

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Lipoprotein (a)

Lp (a)

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Meninigitický panel (N. meningitidis, H. influenzae, St. Pneumoniae) – PCR diagnostika

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Morbillvirus (virus spalniček) - protilátky IgM, IgG (EIA)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

 ZU virologie

Měď (sérum, moč)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

Moč do plastových lahví bez konzervace, nejlépe vymytých ředěn. kys. dusičnou (1díl kyseliny a 4díly vody)
V laboratoři je nutné moč okyselit(HCl) pH<2, pak je stabilní.

 

Stabilita při 20°C sérum 3 dny, moč 3 dny

Stabilita při 4-8°C sérum 2 týdny, moč 7 dnů

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

MPO (protilátky proti myeloperoxidáze, MPO, p-ANCA)

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

  KLK 02.02

 

Močové konkrementy

 

Odběr materiálu: suchý a čistý konkrement dát do plastové zkumavky, bezpečně uzavřít a označit. Odeslat do KL ON Kladno, a.s.

 

 

 

Zdroj: RNDr. Tamara Kořistková - Laboratorní příručka

Vyšetření zajišuje: RNDr. Tamara Kořistková, PO Box 20, Vránova 172, 621 00 Brno

 

 Calculi

 

MODY – genetické vyšetření diabetu

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr) – 2 zkumavky (5 ml), u kojenců a batolat 2x 1ml, u novorozenců 1x min. 0,2 ml.

 

 

Stabilita: krev je možné skladovat v lednici při cca 4-8°C. V lednici vydrží jen cca týden

Zdroj: Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK - web kliniky

Vyšetření provádí: Laboratoř molekulární genetiky, Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, kontakt do laboratoře: 224 432 026

 

 

Mycobacterium tuberculosis (TBC) – průkaz PCR

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Mycoplasma pneumoniae (průkaz PCR)

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Neisseria gonorrheae (průkaz PCR)

 

Výtěr z uretry

Výtěr z pochvy

Moč (ranní vzorek)

 

 

 

 

Souprava na výtěr

 

Sterilní zkumavka na moč

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Neuronspecifická enoláza (NSE)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stanovení se provádí přednostně v séru, separaci zajistit do 1 hodiny od odběru. ), popřípadě v plazmě (antikoagulans EDTA nebo heparin). Je třeba vyloučit i slabou hemolýzu (uvolnění NSE z erytrocytů je podstatné již při koncentraci Hb > 50 mg/l), uvolnění NSE z trombocytů nebo chylozitu.

Stabilita v séru při 15 -25 °C 6 hodin

Stabliita při při 2-8 °C 24 hodin

Stabilita  při -20 °C 3 měsíce

Opakované zamrazení vzorku se nedoporučuje.

Zdroj: FONS Příručka laboratorních vyšetření

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Neurodegenerativní markery v likvoru (β-podjednotka 14-3-3 proteinu, TAU, p-TAU, β-AMYLOID)

 

 

Materiál: 1 – 2 ml mozkomíšního moku odebraného do polypropylenových zkumavek, ve vzorku nesmí být příměs krve;

 

odebraný mok skladovat v lednici při teplotě 4 – 8°C

 

Vyšetření provádí: Oddělení patologie a molekulární medicíny a NRL lidských prionových chorob – imunologie (pavilon H - 1.patro vpravo), Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, tel: 261 082 578

 

 

 FTN likvor

 

17-OH progesteron

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Olovo

 

Odběr materiálu: plná krev  speciální zkumavky (metal free plastic – Sarstedt, LH-Metaůů-Analytik, oranžový uzávěr)

 

 

Dodat co nejdříve do laboratoře, pokud to není možné, nutno zmrazit (-20°C).

Stabilita při 20°C 1 hodina

Stabilita při 4-8°C 2 dny

Stabilita při -20°C týdny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Oxaláty – odpad v moči

 

 

Odběr materiálu: sběr moče za 24 hodin do plastové nádoby bez aditiv, uchovávat v lednici, dopravit do laboratoře vzorek cca 20 ml, udat objem, výšku a váhu pacienta.

 

 

Stabilita v moči při teplotě 20 °C – nestabilní již po jedné hodině!

Stabilita v moči při teplotě 4 až 8 °C – 7 dní

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Pankreatická amyláza

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr), moč

Pozor na kontaminaci potem a slinami!

Stabilita v moči: nestabilní při pH < 7,0; před delším skladováním nutno slabě zalkalizovat

 

Stabilita při 20°C v  séru 7 dní, nestabilní moč (pH 7): 2 dny

Stabilita při 4-8°C  v séru 1 měsíc, v moči 10 dní

Stabilita při -20°C v séru 1 rok, v moči 3 týdny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Paracetamol

 

 

 

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Ústav soudního lékařství a toxikologie VFN a 1. LF UK

Toxikologická laboratoř (Ke Karlovu 2, 128 08 Praha, tel: 224 911 267)

Toxikologie VFN - vyšetření

 

Paramyxoviry (průkaz PCR)

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita: v plazmě při 2 -8°C 72 hodin

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

 ZU virologie

 

Parotitis – virus (průkaz PCR)

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita: Stabilita v plazmě při 2 -8°C 72 hodin

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

ZU virologie

Parotitis virus (protilátky IgG/M)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

ZU virologie

Parvovirus B19 (průkaz PCR)

 

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě: 24 hodin při 20°C, 72 hodin při 2 -8°C

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Parvovirus B19 - protilátky IgM, IgG - enzymovou imunoanalýzou

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

Zdroj: Oddělení virologie Praha – Laboratorní příručka

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 

Laboratorní příručka

 

ZU virologie

Pepsinogen I, II

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Co nejdříve oddělit sérum, uložit do lednice!

Stabilita při 20°C 1 hod

Stabilita při 4-8°C 1 měsíc

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

PR3 (protilátky proti proteináze-3, PR3, c-ANCA)

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

 

Protein S100B

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita séra při 15 – 25 °C 8 hodin

Stabilita séra při 4 – 8 °C 2 dny

Stabilita při -20 °C 3 měsíce

Opakované rozmrazování se nedoporučuje.

Zdroj: FONS Příručka laboratorních vyšetření

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Protilátky proti enterocytům

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Ze srážlivé krve je nutné ihned separovat sérum – stačí 1-2ml a zchladit ho na 4°C..

 

Sérum transportovat  chlazené v transportní nádobě s ledem. Sérum však nesmí zmrznout.  Maximální možná doba, po které je ještě možné vyšetřit protilátky, je 48 hodin po odběru. Proto je vhodné zajistit odvoz vzorku v den odběru.

Biolab Praha s.r.o.

Evropská 2589/33b

Telefon: 255 775 270

Nutné volat do laboratoře den předem!

 

viz info

 

 

 

Protilátky proti

Francisella tularensis

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

 

Vyšetření provádí:    Oddělení imunologie Praha (Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, výsledky tel: 234 118 579) Laboratorní příručka

 

 ZU imunologie

 

Protilátky proti inzulinu (volné) – IAA (AAI)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Příprava pacienta: Odběr nalačno a před event. aplikací insulinu

 

Stabilita při 4-8° C – 24 hodin

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Protilátky proti Langerhansovým ostrůvkům

(proti cytoplazmě ostrůvkových buněk) ICA

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

 

 

ZÚ v Ústí n/Labem Centrum imunologie a mikrobiologie (Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem, tel: 477 751 800 / 477 751 817)

 

Průtoková cytometrie - FACS

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr) kostní dřeň, likvor, punktáty, uzliny, jiné tkáně

 

 

Biologický materiál skladovat při pokojové teplotě, pouze mozkomíšní mok stabilizovaný Transfixem skladovat v lednici (4–8°).

Stabilita – musí být zpracováno do tří hodin od odběru. Dopravit ihned do laboratoře FACS ke zpracování.

 

Vyšetření provádí: Hematologie - Laboratoř FACS, (Centrální hematologické laboratoře ÚLBLD VFN Praha), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, tel: 224 962 841,

Seznam vyšetření

 

 

 VFN FACS

 

QuantiFERON (krevní test pro dg. TBC)

 

 

Odběr materiálu: žilní krev (zkumavky pro QUANTIFERON TB GOLD), nutno odebrat krev do všech tří zkumavek po vyznačenou rysku (1 ml), po odběru je nutno 10x promíchat a nechat stát ve svislé poloze při pokojové teplotě.

 

Nelze posílat potrubní poštou!!! Doba nutná pro doručení vzorku do laboratoře Citylab: nejpozději do 16 hodin po odběru transport při pokojové teplotě, zkumavky ve svislé poloze;

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

 CITY_TBC

 

Renin - přímé stanovení

 

 

Odběr materiálu: EDTA plazma (Sarstedt, červený uzávěr) - bez ledu !!!

 

Na stanovení reninu nutno odebrat krev do zkumavky s EDTA !!! (bez ledu !!!) .

 

Separovanou plazmu nutno skladovat při -20°C.
K interpretaci výsledků je vhodný současný odběr srážlivé krve na stanovení aldosteronu pro výpočet poměru

ALDOSTERON/RENIN (ng/100ml/pg/ml).

Stabilita při 4-8°C 4 hodiny

Stabilita při -20°C 4 týdny

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Respirační viry - PCR diagnostika (RS virus, Parainfluenzavirus, Coronavirus, Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus, Metapneumovirus)

 

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita v plazmě při 2 -8°C 72 hodin

 

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

 

TOP 01.2015

Revmatoidní faktor – IgA, G, M

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

 KLK 02.02

 

RNP

anti-U1-snRNP protilátky

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

Rubivirus (virus zarděnek - rubeoly) - protilátky IgM, IgG

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita: 24 hodin při pokojové teplotě, maximálně 3 dny při 2-8°C, pro delší uchování doporučena separace séra – uchovat při 2-8°C maximálně pět dní

 

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 Laboratorní příručka

 

 

 ZU virologie

 

SAA (sérový amyloid A)

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru 8 dní při teplotě 4-8°C

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - Klinická imunologie a alergologie (laboratoř) – FP VFN, Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2 (Telefon: 22496 6278) Seznam vyšetření

 

 

 VFN 01.2015

 

SACE (enzym konvertující angiotenzin)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

Zabránit hemolýze, sérum nesmí být chylozní ani ikterické!

Před vyšetřením je vhodné vysadit steroidy (snížují ACE), kortikoidy a antihypertenziva obsahující ACE inhibitory, captopril, enalapril, lisinopryl, apod.

Krev do 2 hod po odběru stočit a sérum zamrazit při -20°C, uchovávat a dodat ve zmraženém stavu.

Vyšetření zajišuje: OKBHI Nemocnice na Bulovce (Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 888, 000)

Laboratorní příručka

 

Selen

 

Odběr materiálu: speciální zkumavky (metal free plastic – Sarstedt, LH-Metall-Analytik, oranžový uzávěr)

 

 

Dodat co nejdříve do laboratoře!

Stabilita při 20°C 1 den

Stabilita při 4-8°C 3 dny

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Serotonin

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Poznámky: Dieta 2 dny před odběrem: vynechat kávu a jiné potraviny s kofeinem, banány, avokádo, švestky, ananas, rajčata, ořechy. Pokud možno vysadit aspirin, MAO inhibitory, katecholamíny, nikotin, antihypertenziva.

Zdroj: Laboratorní komplement Endokrinologického ústavu - Laboratorní příručka

Stabilita v séru při teplotě 2-8°C - 6 hodin, při teplotě 18-25°C- 2 hodiny, při teplotě -18°C - 3 měsíce.

Krev po vyšetření co nejdříve stočit, sérum odlít a transportovat zmražené!

 

Vyšetření provádí: Laboratorní komplement - Endokrinologický ústav, Národní 8, 116 94 Praha, příjem vzorků - tel: 224 905 204

Laboratorní příručka

 

 

 ENDO biochemie

 

Sexuální hormony vázající globulin (SHBG)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita séra 3 dny při 2-8°C, 4 týdny při -20°C.

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

 ENDO biochemie

 

Somatotropin (růstový hormon, STH, GH)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita při 4-8°C 24 hodin

Stabilita při -20°C min. 6 měsíců

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

Scl-70

Autoprotilátky proti Scl-70

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Solubilní transferinový receptor

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: 3 dny při 20°C, 7 dnů při 4 až 8 °C, 4 týdny při -20°C

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

VFN 01.2015

SS-A

Autoprotilátky proti SS-A.

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

SS-B

Autoprotilátky proti SS-B

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

Sm

Autoprotilátky proti Sm

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

 

Stabilita v séru: týden při 2-8°C, déle při -20°C

 

Vyšetření provádí: Citylab, spol. s r. o. (centrální příjem: 235 312 264)

Seznam vyšetření

 

KLK 02.02

 

Tacrolimus (FK 56)

Odběr materiálu - K3EDTA krev (Sarstedt, červený uzávěr)

 

Stabilita vzorku 18–25°C: 8 hodin, 4 – 8 °C: 7 dnů, -20 °C: 6 měsíců (do laboratoře transportovat v den odběru, materiál musí být zpracován do 8 hodin po odběru).

Vyšetření provádí: ÚLCHKB

2. LF UK a FN Motol

V úvalu 84, Praha 5

Telefon 224 435 313

 

ÚLCHKB_žádanka TDM

 

TNF alfa (tumor nekrotizující faktor)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita v séru 2 -8°C 7 dní

Vyšetření zajišuje: Topelex, s.r.o. (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, E-mail: likvor@likvor.cz, telefon: +420 266 006 118, Fax: +420 266 006 362, Mobil: +420 724 978 303)

 

TOP 01.2015

Toxoplasma gondii (protilátky IgG/M/A)

 

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita v séru 2 -8°C 7 dní

 

Zdroj: Oddělení virologie Praha – Laboratorní příručka

Vyšetření provádí: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Oddělení virologie Praha (Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 8, Budínova 2, 180 81 Praha 8, tel: 266 082 637,612,622)

 

 

 ZU virologie

 

TPA (Tkáňový polypeptidový antigen)

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)

 

Stabilita při 4-8°C - 24 hodin!

Stabilita při -20°C min. 6 měsíců

 

Vyšetření provádí: ÚKBLD VFN a 1. LF UK - centrální laboratoř (U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2), příjem materiálu: 224 962 654, 224 962 569) Seznam vyšetření

 

 

VFN 01.2015

Trombocytární protilátky – identifikace, screening

Leukocytární protilátky – screening

 

Odběr materiálu: sérum (Sarstedt, hnědý uzávěr)