LP D-02

Smluvní laboratoře – informace, seznam laboratoří

 

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, které neprovádí: 

·         materiál je přijat centrálním příjmem a údaje zadány do informačního systému

·         je zajištěna příprava vzorku k transportu s ohledem na dodržení preanalytické fáze

·         je zajištěn transport do příslušné smluvní laboratoře

·         na výsledkovém listu je odeslána zpráva o tom, kam, kdy a na jaké vyšetření byl vzorek odeslán

·         výsledky jsou ze smluvních laboratoří odesílány dle dohody (přímo indikujícímu lékaři nebo zpět přes distribuci výsledků Klinické laboratoře) - nejsou dohledatelné v informačním systému Klinické laboratoře ON Kladno

·         v případě sběrů moče nutno naplánovat sběr tak, aby mohl být materiál odeslán v den ukončení sběru.

 

Klinická laboratoř Oblastní  nemocnice Kladno, a. s. zajišťuje vyšetření, která neprovádí, ve spolupráci se smluvními laboratořemi Topelex a Citylab.

 

Smluvní laboratoř Topelex provádí specializovaná vyšetření mozkomíšního moku (žádanka likvor) a extravaskulárních tekutin (žádanka EVT), dále vybraná vyšetření v oblasti biochemie, imunochemie, infekční sérologie a molekulárně biologické diagnostiky (viz modrá žádanka TOP 01.2015). 

 

průkaz patogenů PCR metodou. Ve spolupráci se svozem laboratoře Topelex je zajištěna doprava vzorků na vyšetření do ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha (viz oranžová žadanka VFN 01.2015) a do OKBHI Nemocnice Na Homolce (viz zelená žádanka  NNH 01.2014)

 

Smluvní laboratoř Citylab zajišťuje specializovaná vyšetření v oblasti imunologie,  mykobakteriologie a vybraná další vyšetření (viz nová žádanka pro strojové zpracování KLK 02.02) a dále originální žádanky laboratoře Citylab (např.alergologie).

Výsledkové listy jsou lékařům distribuovány přes KL ON Kladno, a.s.

Elektronicky jsou výsledky Citylab dostupné u hospitalizovaných a ambulantních pacientů ON Kladno v NIS.

 

Svozy materiálu do smluvních laboratoří (všední dny pondělí až pátek):

10:00 hodin – svoz Topelex (materiál do Topelexu, ÚLBLD VFN, OKBHI NNH)

11:00 hodin – svoz sanitou dopravního oddělení ON Kladno, a.s.

po 11:00 hodině – svoz Citylab

11:00 – 11:30 – svoz ZÚ Praha

14:00 hodin – svoz Topelex (dle potřeby)

Zamrazené vzorky

Pondělí, středa - 10:00 hodin svoz Topelex

Čtvrtek 13:00 hodin svoz sanita dopravního oddělení ON Kladno, a.s.

 

Pokyny pro oddělení: materiál na vyšetření do smluvních laboratoří odesílejte ve všední den (pondělí až čtvrtek) na centrální příjem KL nejpozději do 12:00 hodin.

V pátek pouze výjimečné nebo akutní případy - u vzorků uchovávaných přes víkend je nutné počítat s preanalytickými podmínkami specifickými pro dané vyšetření!

Informace k odběrům, smluvním laboratořím, žádankám a preanalytice budou od 1.11.2014 dostupné na intranetu nemocnice a www.klinickalaborator.cz.

 

Kontakty pro další informace:

Topelex, s.r.o., Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii a patologii (Sokolovská 304, 190 00 Praha 9)

Prim. MUDr. Ondřej Sobek, CSc. - Tel: 266 006 118, 724 978 303, Fax: 266 006 362, likvor@likvor.cz

 

Citylab, spol. s r.o. (Poliklinika Lípa Centrum, Seidlerova 2451, Praha 5 – Nové Butovice)
centrální příjem: tel 235 312 264, úsek mikrobiologie - laboratoř sérologie: 235 312 022, úsek klinické imunologie a alergologie: 235 312 022

 

Klinická laboratoř ON Kladno, a. s.

Prim. MUDr. M. Frajer                           Tel: 312 606 325, frajer@klinickalaborator.cz

Vedoucí laborantka M. Milerová            Tel: 312 606 177, milerova@klinickalaborator.cz

Sekretariát J. Sedláková                       Tel: 312 606 330, 176, sedlakova@klinickalaborator.cz

 

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz Seznam - materiál do smluvních laboratoří

 

Laboratorní příručka

Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno, a.s.