Abecední seznam vyšetření

1,25 OH vitamin D -> Kalcitriol v séru
25-hydroxyvitamin D v séru -> Vitamin D v séru celkový
Acetaminofen v séru -> Paracetamol v séru
ACR (poměr albumin / kreatinin v moči) -> Albuminurie
Adrenokortikotropní hormon (ACTH) v plazmě
AFP v séru
Agregace - ASA
Agregace - P2Y12 (clopidogrel)
Aktivovaný parciální tromboplastinový test -> APTT
Aktivovaný parciální tromboplastinový test - H -> APTT H
Aktivovaný parciální tromboplastinový test - poměr -> APTT - poměr
Aktivovaný parciální tromboplastinový test H - poměr -> APTT H - poměr
Alaninaminotransferáza v séru -> ALT v séru
Albumin - relativní podíl
Albumin v punktátu
Albumin v séru
Albuminurie
Aldosteron v séru
Alfa-1-antitrypsin v séru
Alfa-1-fetoprotein -> AFP v séru
Alfa-1-globulin
Alfa-2-globulin
Alkalická fosfatáza celková v séru -> ALP v séru
ALP - biliární izoenzym v séru
ALP - jaterní izoenzym v séru
ALP - kostní izoenzym v séru
ALP - střevní izoenzym v séru
ALP v séru
ALT v séru
Amiodaron v plazmě
Amoniak v plné krvi
AMS v moči
AMS v séru
Amyláza v moči -> AMS v moči
Amyláza v séru -> AMS v séru
Androstendion v séru
Anti HIV 1, 2 , HIV p 24Ag
Anti Xa aktivita v plazmě
Anti-beta-2 glykoprotein IgG, IgM, IgA v séru
Anti-Bordetella parapertussis v séru
Anti-Bordetella pertussis IgA v séru
Anti-Bordetella pertussis IgG v séru
Anti-Borrelia burgdorferi IgG v séru
Anti-Borrelia burgdorferi IgM v séru
Anti-CCP (anti citrulin) v séru
Anti-CMV IgG v séru
Anti-CMV IgM v séru
Anti-EBV/EA(d) IgG v séru
Anti-EBV/EBNA IgG
Anti-EBV/VCA IgG
Anti-EBV/VCA IgM
Anti-GAD v séru
Anti-gliadin IgA
Anti-gliadin IgG
Anti-HAV IgG v séru
Anti-HAV IgM v séru
Anti-HBcAg IgM v séru
Anti-HBcAg v séru
Anti-HBsAg v séru
Anti-HCV v séru
Anti-Helicobacter pylori v séru - orientační test
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA v séru
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG v séru
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM v séru
Anti-IA-2 v séru
Anti-kardiolipin IgG
Anti-kardiolipin IgM
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA v séru
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG v séru
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM v séru
Anti-Tg v séru
Anti-Toxoplasma gondii IgG v séru
Anti-Toxoplasma gondii IgM v séru
Anti-TPO v séru
Anti-transglutamináza IgA v séru
Anti-transglutamináza IgG v séru
Anti-Treponema pallidum v séru
Anti-TSH, TRAK v séru
Antigen E viru hepatitidy B -> HBeAg v séru
Antigen povrchový (surface) viru hepatitidy B -> HBsAg v séru
Antigen squamosních buněk v séru -> SCCA v séru
Antihemofilický faktor A -> Faktor VIII
Antitrombin v plazmě
APC rezistence FVL - poměr
Apolipoprotein B v séru
Apolipoproteiny AI v séru
APTT
APTT - poměr
APTT - korekční test
APTT H
APTT H - poměr
ASLO v séru
Aspartátaminotransferáza v séru -> AST v séru
AST v séru
ASTRUP
Bakterie kvalitativně v močovém sedimentu
Base excess ECT aktuální (výpočet)
Bazofily (pětipopulační diferenciální rozpočet WBC)
Beta-2-mikroglobulin v séru
beta-CrossLaps v plazmě -> Telopeptid CTx-beta v plazmě
Beta-globulin
Bilirubin celkový v pupečníkové krvi
Bilirubin celkový v séru
Bilirubin konjugovaný v séru
Bilirubin přímý v séru -> Bilirubin konjugovaný v séru
Bilirubin v moči
Bílkovina v moči
Bílkovina/kreatinin v ranní moči (výpočet)
Body mass index (BMI)
Borrelia Western blot IgG v séru
Borrelia Western blot IgM v séru
C - reaktivní protein v séru -> CRP v séru
C-peptid v séru
Ca - ztráty močí
CA 125 v séru
CA 15-3 v séru
CA 19-9 v séru
CA 72-4 v séru
Ca ionizované v séru (výpočet)
Ca v moči
Ca v séru
Carbohydrate antigen 15-3 v séru -> CA 15-3 v séru
Carbohydrate antigen 19-9 v séru -> CA 19-9 v séru
CEA v séru
Celková bílkovina v moči -> Protein v moči
Ceruloplasmin v séru
CK v séru
Cl - ztráty močí
Cl v moči
Cl v plné krvi
Cl v séru
Cl/P koeficient
Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clearance bezsolutové vody
Clearance elektrolytová
Clearance osmolální
CRP v séru
CYFRA 21-1 v séru
Cystatin C v séru
Cytokeratinový fragment 21-1 v séru -> CYFRA 21-1 v séru
Červené krvinky (RBC - Red Blood Cells) -> Erytrocyty v krvi
D Dimery
Diference silných iontů efektivní -> SIDeff (Strong ion diference)
Digoxin v séru
Draselný kation - ztráty močí -> K - ztráty močí
Draselný kation v moči -> K v moči
Draselný kation v plné krvi -> K v plné krvi
Draselný kation v séru -> K v séru
Drť amorfní v močovém sedimentu
DRVVT konfirmace -> Lupus antikoagulans - konfirmační test
DRVVT screening -> Lupus antikoagulans screening
EBV serologie (infekční mononukleóza)
eGF CKD-EPI z kreatininu
eGF dle DuBoise (pro >18 let)
eGF dle Schwartzovy rovnice pro děti < 18 let
eGF MDRD
eGF z cystatinu C
Elektroforéza izoenzymů alkalické fosfatázy v séru
Elektroforéza proteinů v moči -> ELFO moče
Elektroforéza proteinů v séru -> ELFO v séru
ELFO moče
ELFO v séru
Eozinofily (pětipopulační diferenciální rozpočet WBC)
Epitelie dlaždicové v močovém sedimentu
Epitelie kulaté v močovém sedimentu
EPO v séru -> Erytropoetin v séru
Erytrocyty v krvi
Erytrocyty v moči - semikvantitativně -> Krev v moči - semikvantitativní průkaz peroxidázou
Erytrocyty v močovém sedimentu
Erytropoetin v séru
Estradiol v séru
Estriol volný v séru
Etanol-gelifikační test
EVT (punktát, ascites, výpotek, peritoneální dialyzát) -> Extravaskulární tekutiny
Extravaskulární tekutiny
Faktor IX
Faktor V Leiden
Faktor VII
Faktor VIII
Faktor von Willebrandův - aktivita -> Von Willebrandův faktor - aktivita
Faktor XII
Fe v séru
Fenobarbital v séru
Fenytoin v séru
Ferritin v séru
Fibrinogen v plazmě
Folát v séru -> Kyselina listová v séru
Folitropin v séru -> FSH v séru
Fosfát - ztráty močí -> P - ztráty močí
Fosfát v moči -> P v moči
Fosfát v séru -> P v séru
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece draselného kationtu -> Frakční exkrece K
Frakční exkrece fosfátu -> Frakční exkrece P
Frakční exkrece H2O
Frakční exkrece chloridového aniontu -> Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece močoviny
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece sodného kationtu -> Frakční exkrece Na
Frakční exkrece urey -> Frakční exkrece močoviny
Frakční exkrece vápenatého kationtu -> Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece vody -> Frakční exkrece H2O
Frakční saturace O2 (výpočet)
FSH v séru
Gama-glutamyltransferáza v séru -> GMT v séru
Gamma-globulin
Gentamicin v séru
Glukóza semikvantitativně v moči
Glukóza v moči
Glukóza v peritoneálním dialyzátu
Glukóza v plazmě
Glukóza v plné krvi
Glukóza v séru
Glukózový kvocient v likvoru (výpočet)
Glykovaný hemoglobin
GMT v séru
Haptoglobin v séru
HBeAg v séru
HBsAg v séru
hCG beta podjednotka - volná
hCG v séru
HCO3 aktuální (výpočet)
HE4 v séru
Hematocrite (Hct) -> Hematokrit v krvi
Hematokrit v krvi
Hemofilický faktor B -> Faktor IX
Hemoglobin v krvi
Hepatitidy typu A, B, C
Hlenová vlákna v močovém sedimentu
Holotranskobalamin v séru -> Vitamin B12 (aktivní) v séru
Homocystein v plazmě
Hořčík celkový - ztráty močí -> Mg - ztráty močí
Hořčík celkový v moči -> Mg v moči
Hořčík celkový v séru -> Mg v séru
Hydrogenkarbonát aktuální v plazmě -> HCO3 aktuální (výpočet)
Hydroxyindoloctová kyselina-odpad močí za čas 24 hodin
Chemické a morfologické vyšetření moče
Chlorid - ztráty močí -> Cl - ztráty močí
Chloridofosfátový koeficient -> Cl/P koeficient
Chloridový anion v moči -> Cl v moči
Chloridový anion v plné krvi -> Cl v plné krvi
Chloridový anion v séru -> Cl v séru
Chloridy korigované - výpočet
Cholesterol celkový v séru
Cholesterol HDL v séru
Cholesterol LDL v séru - výpočet
Cholinesteráza v séru
IgA celkový v séru
IgE celkový v séru
IGF-1 v séru
IgG v séru
IgM v séru
Imunofixace v moči -> M-komponenta v moči (typizace imunofixací v moči)
Imunoglobulin A celkový v séru -> IgA celkový v séru
Imunoglobulin E celkový v séru -> IgE celkový v séru
Imunoglobulin G v séru -> IgG v séru
Imunoglobulin M v séru -> IgM v séru
Inzulinu podobný růstový faktor v séru -> IGF-1 v séru
Izoenzymy ALP v séru -> Elektroforéza izoenzymů alkalické fosfatázy v séru
Jaterní izoenzym alkalické fosfatázy -> ALP - jaterní izoenzym v séru
K - ztráty močí
K v moči
K v peritoneálním dialyzátu
K v plné krvi
K v séru
Kalcitonin v séru
Kalcitriol v séru
Karbamazepin v séru
Karbonylhemoglobin (podíl z celkového hemoglobinu)
Karcinoembryonální antigen v séru -> CEA v séru
Katecholaminy metabolity - Metanefrin v plazmě -> Metanefrin v plazmě
KEB v extravaskulární tekutině (výpočet)
KEB v likvoru (výpočet)
Ketolátky v moči
Kobalamin v séru -> Vitamin B12 v séru
Koeficient energetické bilance v EVT -> KEB v extravaskulární tekutině (výpočet)
Koeficient energetické bilance v likvoru -> KEB v likvoru (výpočet)
Kortikotropin v plazmě -> Adrenokortikotropní hormon (ACTH) v plazmě
Kortizol - odpad močí za čas 24 hodin
Kortizol v moči
Kortizol v séru
Kostní dřeň - hodnocení nálezu
Kostní izoenzym alkalické fosfatázy -> ALP - kostní izoenzym v séru
Kreatinin enzymaticky - ztráty močí
Kreatinin enzymaticky v moči
Kreatinin enzymaticky v peritoneálním dialyzátu
Kreatinin enzymaticky v séru
Kreatinkináza v séru -> CK v séru
Krev v moči - semikvantitativní průkaz peroxidázou
Krevní destičky - Plt (Platelets) -> Trombocyty
Krevní nátěr
Krevní obraz + dif. rozpočet leukocytů z analyzátoru
Krevní obraz základní
Krystaly jiné v močovém sedimentu
Krystaly kyseliny močové v močovém sedimentu
Krystaly struvitu v močovém sedimentu -> Krystaly tripelfosfátu v močovém sedimentu
Krystaly tripelfosfátu v močovém sedimentu
Kvasinky v močovém sedimentu
Kyselina listová v séru
Kyselina močová v séru
Kyselina valproová -> Valproát v séru
Kyslík (parciální tlak) -> PO2
Laktát v likvoru
Laktát v plné krvi
Laktátdehydrogenáza v séru -> LD v séru
LD v séru
Lehké řetězce kappa v séru
Lehké řetězce kappa/lambda poměr
Lehké řetězce lambda v séru
Leukocyty v krvi
Leukocyty v moči
Leukocyty v močovém sedimentu
LH v séru
Li v séru
Lidský choriogonadotropin - volná beta podjednotka -> hCG beta podjednotka - volná
Lidský choriogonadotropin v séru -> hCG v séru
Likvor
Lipáza v séru -> LPS v séru
Lithium v séru -> Li v séru
LPS v séru
Lupus antikoagulans - konfirmační test
Lupus antikoagulans - konfirmační test (index)
Lupus antikoagulans screening
Lupus antikoagulans screening (index)
Lutropin v séru -> LH v séru
Lymfocyty - pětipopulační diferenciální rozpočet WBC
M-komponenta (typizace imunofixací v séru)
M-komponenta v moči (typizace imunofixací v moči)
MCV - Mean Cell Volume -> MCV - střední objem erytrocytu
MCV - střední objem erytrocytu
Mean Corpuscular Hemoglobin -> MCH - množství hemoglobinu v erytrocytu
Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration -> MCHC -střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech
Mean Platelet Volume -> MPV - Střední objem trombocytu
Metanefrin v plazmě
Methemoglobin (podíl z celkového hemoglobinu)
Mg - ztráty močí
Mg v moči
Mg v séru
Mg/kreatinin v moči
MCH - množství hemoglobinu v erytrocytu
MCHC -střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech
Močovina - ztráty močí -> Urea - ztráty močí
Močovina v moči -> Urea v moči
Močovina v séru -> Urea v séru
Modification of Diet in Renal Disease -> eGF MDRD
Monocyty (pětipopulační diferenciální rozpočet WBC)
MPV - Střední objem trombocytu
Mutace FV Leiden, FII 20210, MTHFR -> Faktor V Leiden
Myoglobin v séru
N-terminální natriuretický propeptid typu B v séru -> NT-proBNP (hmotnostní koncentrace) v séru
Na - ztráty močí
Na v moči
Na v plné krvi
Na v séru
Nádorový antigen CA 72-4 v séru -> CA 72-4 v séru
Neisseria gonorrhoeae (výtěr z pochvy) DNA
Neisseria gonorrhoeae (výtěr z uretry) DNA
Neutrofily
Neutrofily - absolutní počet
Nitrity (průkaz) v moči
NT-proBNP (hmotnostní koncentrace) v séru
O2 celkový - koncetrace (výpočet)
Odhad GF CKD-EPI ze sérového kreatininu -> eGF CKD-EPI z kreatininu
Odhad GF dle DuBoise (pro >18 let) -> eGF dle DuBoise (pro >18 let)
Odhad GF z kreatininu dle Schwartze pro děti do 18 let -> eGF dle Schwartzovy rovnice pro děti < 18 let
ONE STEP FOB test ve stolici -> Stolice na okultní krvácení (imunochemicky)
Osmolalita v moči
Osmolalita v séru
Osteokalcin v plazmě
Oxalát - ztráty močí
Oxid uhličitý (volný, parciální tlak) -> PCO2
P - ztráty močí
P v moči
P v séru
PAPP-A
Paracetamol v séru
Parathormon (Parathyrin) v plazmě -> PTH intaktní v plazmě
PCO2
PCR -> Bílkovina/kreatinin v ranní moči (výpočet)
PDW - distribuční křivka trombocytů
pH
pH semikvantitativně v moči
Platelet Distribution Width -> PDW - distribuční křivka trombocytů
Plazmatický protein A asociovaný s graviditou -> PAPP-A
Plísně v močovém sedimentu
PO2
Poměr Ca/kreatinin v moči (výpočet)
Poměr Ca/Mg v moči (výpočet)
Porfyriny celkové - ztráty močí
Porfyriny celkové v moči
Prealbumin v séru
Progesteron v séru
Prokalcitonin
Prolaktin v séru
Prostatický specifický antigen (podíl volné frakce) -> PSA - podíl volné frakce (výpočet)
Prostatický specifický antigen - volná frakce v séru -> PSA volný v séru
Prostatický specifický antigen celkový v séru -> PSA celkový v séru
Protein - ztráty močí
Protein C
Protein S
Protein v moči
Protein v peritoneálním dialyzátu
Protein v séru
Protilátky celkové proti viru hepatitidy A -> Anti-HAV IgG v séru
Protilátky IgA proti gliadinu v séru -> Anti-gliadin IgA
Protilátky IgA proti transglutamináze v séru -> Anti-transglutamináza IgA v séru
Protilátky IgG proti Borrelia burgdorferi (titr) -> Borrelia Western blot IgG v séru
Protilátky IgG proti Borrelia burgdorferi v séru -> Anti-Borrelia burgdorferi IgG v séru
Protilátky IgG proti cytomegaloviru v séru -> Anti-CMV IgG v séru
Protilátky IgG proti gliadinu v séru -> Anti-gliadin IgG
Protilátky IgG proti kardiolipinu v séru -> Anti-kardiolipin IgG
Protilátky IgG proti Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgG v séru
Protilátky IgG proti transglutamináze v séru -> Anti-transglutamináza IgG v séru
Protilátky IgG proti viru Epsteina-Barrové (antigen EA) -> Anti-EBV/EA(d) IgG v séru
Protilátky IgG proti viru Epsteina-Barrové (antigen VC) -> Anti-EBV/VCA IgG
Protilátky IgG proti viru Epsteina-Barrové (EBNA) -> Anti-EBV/EBNA IgG
Protilátky IgG, IgM, IgA proti beta-2-glykoproteinu -> Anti-beta-2 glykoprotein IgG, IgM, IgA v séru
Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi (titr) -> Borrelia Western blot IgM v séru
Protilátky IgM proti Borrelia burgdorferi v séru -> Anti-Borrelia burgdorferi IgM v séru
Protilátky IgM proti cytomegaloviru -> Anti-CMV IgM v séru
Protilátky IgM proti kardiolipinu v séru -> Anti-kardiolipin IgM
Protilátky IgM proti Toxoplasma gondii -> Anti-Toxoplasma gondii IgM v séru
Protilátky IgM proti viru Epsteina-Barrové (antigen VC -> Anti-EBV/VCA IgM
Protilátky IgM proti viru hep. B, C antigen (anti-core) -> Anti-HBcAg IgM v séru
Protilátky IgM proti viru hepatitidy A -> Anti-HAV IgM v séru
Protilátky proti Bordetella parapertussis -> Anti-Bordetella parapertussis v séru
Protilátky proti Bordetella pertussis IgA -> Anti-Bordetella pertussis IgA v séru
Protilátky proti Bordetella pertussis IgG -> Anti-Bordetella pertussis IgG v séru
Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidům IgG -> Anti-CCP (anti citrulin) v séru
Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové -> Anti-GAD v séru
Protilátky proti Helicobacter pylori v séru -> Anti-Helicobacter pylori v séru - orientační test
Protilátky proti chlamydia pneumoniae třídy IgA -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgA v séru
Protilátky proti chlamydia pneumoniae třídy IgG -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgG v séru
Protilátky proti chlamydia pneumoniae třídy IgM -> Anti-Chlamydia pneumoniae IgM v séru
Protilátky proti imunoglobulinům (revmatoidní faktor) -> Revmatoidní faktor v séru
Protilátky proti Mycoplasma pneumonie třídy IgA v séru -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA v séru
Protilátky proti Mycoplasma pneumonie třídy IgG v séru -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG v séru
Protilátky proti Mycoplasma pneumonie třídy IgM v séru -> Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM v séru
Protilátky proti streptolysinu O -> ASLO v séru
Protilátky proti thyreoglobulinu v séru -> Anti-Tg v séru
Protilátky proti thyreoidální peroxidáze v séru -> Anti-TPO v séru
Protilátky proti Treponema pallidum (titr) -> Syphilis (RRR - netreponemový test)
Protilátky proti Treponema pallidum v séru -> Anti-Treponema pallidum v séru
Protilátky proti TSH receptoru v séru -> Anti-TSH, TRAK v séru
Protilátky proti tyrozinfosfatáze v séru -> Anti-IA-2 v séru
Protilátky proti viru hepatitidy B, S antigen -> Anti-HBsAg v séru
Protilátky proti viru hepatitidy B,C antigen(anti-core) -> Anti-HBcAg v séru
Protilátky proti viru hepatitidy C -> Anti-HCV v séru
Protilátky proti viru HIV typ 1 a 2, HIV antigen p 24 -> Anti HIV 1, 2 , HIV p 24Ag
Protrombinový test - INR
Protrombinový test - poměr
Protrombinový test - QUICK
Přímé inhibitory thrombinu - DTI
PSA - podíl volné frakce (výpočet)
PSA celkový v séru
PSA volný v séru
PTH intaktní v plazmě
RDW - distribuční křivka erytrocytů
Red Cell Distribution Width -> RDW - distribuční křivka erytrocytů
Renin - přímé stanovení
Retikulocyty procentuální podíl
Revmatoidní faktor v séru
Rezistence k aktivovanému proteinu C - poměr -> APC rezistence FVL - poměr
Rivaroxaban - přímý inhibitor FXa
RRR (rychlá reaginová reakce) -> Syphilis (RRR - netreponemový test)
Rtc (Reticulocyte) -> Retikulocyty procentuální podíl
Růstový hormon v séru -> STH (somatotropin) v séru
Saturace frakční (podíl O2Hb) -> Frakční saturace O2 (výpočet)
Saturace transferinu
SCCA v séru
Sedimentace erytrocytů za 1 hodinu
Sex hormon binding globulin v séru
SHBG v séru -> Sex hormon binding globulin v séru
SIDeff (Strong ion diference)
Sodný kation - ztráty močí -> Na - ztráty močí
Sodný kation v moči -> Na v moči
Sodný kation v plné krvi -> Na v plné krvi
Sodný kation v séru -> Na v séru
Solubilní transferinový receptor v séru
Specifická hustota moče
Spermie v močovém sedimentu
Stanovení hladiny Dabigatranu (PRADAXA) v plazmě -> Přímé inhibitory thrombinu - DTI
STH (somatotropin) v séru
Stolice na okultní krvácení (imunochemicky)
Střevní izoenzym alkalické fosfatázy -> ALP - střevní izoenzym v séru
Syphilis (RRR - netreponemový test)
T3 celkový v séru
T3 volný v séru
T4 volný v séru
Telopeptid CTx-beta v plazmě
Teofylin v séru
Testosteron v séru
Thyreotropin v séru -> TSH v séru
Thyroxin volný v séru -> T4 volný v séru
Tkáňový polypeptidový antigen v séru -> TPA v séru
TPA v séru
Transferin saturovaný železem -> Saturace transferinu
Transferin v séru
Triglyceridy v séru
Trichomonády v močovém sedimentu
Trijodtyronin celkový v séru -> T3 celkový v séru
Trijodtyronin volný v séru -> T3 volný v séru
Trombinový čas
Trombinový poměr
Trombocyty
Tromboplastinový test - INR -> Protrombinový test - INR
Tromboplastinový test - poměr -> Protrombinový test - poměr
Tromboplastinový test - QUICK -> Protrombinový test - QUICK
Troponin I ultrasenzitivní v plazmě
TSH v séru
Tyreoglobulin v séru
Urát v séru -> Kyselina močová v séru
Urea - ztráty močí
Urea v moči
Urea v peritoneálním dialyzátu
Urea v séru
Urobilinogen v moči
Válce granulované v močovém sedimentu
Válce hyalinní v močovém sedimentu
Válce v močovém sedimentu
Valproát v séru
Vanilmandlová kyselina - odpad močí za čas 24 hodin
Vápník celkový - ztráty močí -> Ca - ztráty močí
Vápník celkový v moči -> Ca v moči
Vápník celkový v séru -> Ca v séru
Vápník ionizovaný v séru (výpočet) -> Ca ionizované v séru (výpočet)
Vitamin B12 (aktivní) v séru
Vitamin B12 v séru
Vitamin D v séru celkový
Vodíkový ion, aktivita, pH metodou při 37 °C -> pH
VOLNÁ vazebná kapacita železa
Von Willebrandův faktor - aktivita
Vyšetření acidobazické rovnováhy -> ASTRUP
WBC - White Blood Cells -> Leukocyty v krvi
Železo v séru -> Fe v séru