Žádanky Klinické laboratoře ON Kladno, a. s.

 

 

 

KLK 01.02                 biochemie, hematologie, sérologie

 

KLK 02.02                 smluvní laboratoř CITYLAB

 

KLK 03.01                 mikrobiologie

 

NNH 01.2014           OKBHI Nemocnice Na Homolce

 

TOP 01.2015            smluvní laboratoř Topelex, s.r.o.

 

VFN 01.2015                       ÚLDKB VFN Praha

 

Žádanka vrozené vývojové vady

 

Žádanka vrozené vývojové vady při I. a II. trimestr

 

Žádanka na klinicko-farmakologické vyšetření - gentamicin

 

 

Snímek 027