Klinická laboratoř ON Kladno, a. s.

Laboratorní příručka mikrobiologie

Seznam vyšetření

 

Respirační a ORL infekce

 

Gastrointestinální infekce

 

Infekce krevního řečiště

 

Urogenitální infekce

 

Infekce CNS

 

Infekce kůže, měkkých tkání a kostí

 

Infekce oka

 

Ostatní infekční procesy

 

Přímý průkaz antigenů

 

Screeningová kultivace původců nozokomiálních nákaz