LP A-02 

Laboratorní příručka Klinické laboratoře

 

 LP A-01 Předmluva

 LP B-01 Klinická laboratoř - identifikace

 LP B-02 Klinická laboratoř - telefony

 LP B-03 Zaměření, stav akreditace

 LP B-04 Organizace laboratoře, členění

 LP B-05 Spektrum nabízených služeb

 LP B-06 STATIMY, urgentní mikrobiologie

 LP C-01 Požadavkové listy, identifikace pacienta

 LP C-02 Odběrový systém biochemie, hematologie

 LP C-03 Odběrový systém mikrobiologie

 LP C-04 Požadavky na dodatečná vyšetření

 LP C-05 Příprava pacienta, odběr vzorku

 LP C-06 Množství vzorku

 LP C-07 Transport vzorků do laboratoře

 LP C-08 Spolupráce s lékaři  v regionu

 LP D-01 Příjem materiálu, kritéria odmítnutí materiálu

 LP D-02 Smluvní laboratoře

 LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech – biochemie, hematologie

 LP E-02 Hlášení výsledků v kritických intervalech - mikrobiologie

 LP E-03 Informace o formách vydávání výsledků

 LP E-04 Konzultační činnost laboratoře

 LP E-05 Samoplátci, ceník vyšetření

 LP E-06 Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP E-07 Vyřizování stížností

 

 LP - Pokyny pro oddělení

 LP - Pokyny pro pacienty

 LP - Aktuality, odborná doporučení

 

 LP - Seznam vyšetření – biochemie, hematologie

 LP - Seznam vyšetření - mikrobiologie

 LP – Žádanky Klinické laboratoře

 

 

Informované souhlasy

Provedení OGTT - informovaný souhlas

Provedení OGTT u těhotných – informovaný souhlas pacientky


 

Laboratorní příručka

Klinická laboratoř

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.